Wolontariat


Wolontariat na gdyńskich cmentarzach

Stowarzyszenie Nasze Orłowo organizuje cyklicznie, dwa razy w roku wolontariat na zabytkowych cmentarzach w Gdyni. Porządkujemy przede wszystkim cmentarz na Kolibkach w Orłowie wraz z jego otoczeniem, np. obrysem dawnego kościoła pw. Józefa. Porządkujemy także cmentarz na Górze Donas w pobliżu gdyńskiej dzielnicy Dąbrowy. 

Na wolontariat zapraszamy przede wszystkim uczniów klas VIII szkół podstawowych. Z wieloma dziećmi pracują także dorośli, do czego zachęcamy. 

Wolontariat organizujemy corocznie w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. W październiku szykujemy przede wszystkim cmentarze na uroczystość Wszystkich Świętych. 

Cele wolontariatu

Wolontariat na gdyńskich cmentarzach ma charakter edukacyjny. W czasie jego trwania uczniowie trójmiejskich szkół mają możliwość pracy na zabytkowych cmentarzach.

Umożliwiamy młodzieży zapoznanie się z historią porządkowanych nekropolii, okolicznych dzielnic oraz wydarzeń z okresu II wojny światowej (szczególnie walk o Gdynie z 1939 r. i 1944 r.). 

Zakres prac

W ramach wolontariatu na gdyńskich zabytkowych cmentarzach wolontariusze wykonują następujące prace:

  • grabienie liści,
  • mycie tumb,
  • pielenie grobów. 

Zgłoszenia i Regulamin

Chętni do odbycia wolontariatu mają obowiązek zgłosić się przed jego rozpoczęciem do nas mailowo (zakładka kontakt) oraz zapoznać się z Regulaminem wolontariatu. Ze względu na konieczność zawarcia umowy na pierwszej akcji nie ma możliwości dołączenia później, w trakcie trwania edycji wolontariatu „z marszu”. 

Na wolontariacie obowiązuje limit miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Trwające zgłoszenia

Nasze stowarzyszenie zakończyło nabór na wolontariat w edycji jesiennej 2021. Przyjęci wolontariusze pracować będą według następującego harmonogramu. 

Harmonogram wolontariatu:
- 2 października: sobota - Kolibki,
- 9 października: sobota - Kolibki,
- 16 października: sobota - Góra Donas,
- 23 października: sobota - Kolibki,
- 30 października: sobota - Kolibki
- 31 października: niedziela - Kolibki (dla chętnych),
- 6 listopada: sobota - Kolibki,
- 13 listopada: sobota - Góra Donas.

Pracować będziemy w godzinach 12:00 - 18:00. 

Wolontariusz może dowolnie kształtować czas swojej pracy: nie musi brać udziału we wszystkich akcjach, może też zaczynać później i kończyć wcześniej (każdorazowo jednak zgłaszając się do nas). 

Jak dotrzeć na cmentarz?

Przejście dla pieszych znajduje się za ul. Świętopełka, od strony dworku na Kolibkach i umożliwia bezpieczne dotarcie na wyspę drogową, na której znajduje się cmentarz. Samochód można zaparkować legalnie na płatnym parkingu przy Klifie (2 godziny bezpłatne) bądź w rejonie ul. Spółdzielczej. 

Ze względu na położenie cmentarza kolibkowskiego na terenie wyspy drogowej w obrębie al. Zwycięstwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W przypadku akcji na Górze Donas organizujemy zbiórkę na pętli „Dąbrowa Miętowa”. 

Poprzednie edycje wolontariatu

Wolontariat na gdyńskich cmentarzach organizujemy od jesieni 2020 r. Każdą edycję wolontariatu podsumowujemy na naszej stronie internetowej.

O naszych działaniach piszą także inne strony internetowe, między innymi portal Gdynia.plus.

Nasze Orłowo