Maxim i Folwarczna. Gdzie jeszcze w Orłowie powstaną bloki?

Miasto Gdynia nie próżnuje w uchwalaniu planów miejscowych dopuszczających zabudowę wielorodzinną w celu sprzedaży atrakcyjnych terenów zielonych. Wszystko oczywiście w celu ratowania coraz bardziej zadłużonego budżetu miasta, ponieważ ciężko tu mówić o przemyślanym planowaniu przestrzennym. 

O jakich terenach mowa? Gdzie w najbliższych latach w Orłowie powstaną bloki? Oraz dlaczego taka polityka władz miasta jest bezsensowna? 

1. Tereny po „Maximie”

Promenada Królowej Marysieńki jest pięknym, szerokim parkiem pełnym zieleni. Jedynie na końcu, w pobliżu mola zwęża się mocno ze względu na dzikie tereny po „Maximie”. Tutaj mieszkańcy widzieliby park, co wydaje się najlepszym posunięciem planistycznym. 

Działka ma jednak swoją cenę, dlatego od wielu lat miasto próbuje ją sprzedać ogłaszając kolejne przetargi i uchwalając kolejne plany miejscowe dopuszczające zabudowę. Ostatni taki plan, przeciw któremu protestowaliśmy, uchwalony został w 2021 r. 

Teren po Maximie zaznaczony na mapie

Na 3 grudnia 2021 r. zapowiedziany został kolejny przetarg z ceną wywoławczą netto 25 mln zł. Cena chyba wystarczająco tłumaczy determinację miasta w dążeniu do sprzedania tego fragmentu Orłowa. 

Znajdują się tam obecnie dwa budynki:

 • dawny Maxim, który przeznaczony jest do rozbiórki,
 • zaniedbany dawny pensjonat Czerwony Dwór, który nadaje się do generalnego remontu.

Obok nich wyrosnąć może i na pewno wyrośnie nowa zabudowa.

Działka podzielona została na trzy części:

 • jedną dopuszczającą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 • drugą dopuszczającą powstanie zabudowy przeznaczonej pod turystykę,
 • trzecią, niewielką przeznaczoną pod zieleń urządzoną.

Uważamy, że teren ten powinien zostać ocalony od zabetonowania i prywatyzacji. Zamiast tego miasto powinno urządzić tutaj tereny zielone jako przedłużenie szerokiej promenady. Mamy argumenty, przykłady, pomysły – poznaj je!

Przypominamy: na początku 2021 r. aż 51 mieszkańców skorzystało z naszych tez przy składaniu swoich uwag. Pokazało to miastu, jak bardzo zależy nam wszystkim na urządzeniu tego miejsca jako ogólnodostępnego terenu zielonego.

2. Park na Folwarcznej

3 grudnia miasto zamierza sprzedać także południową część parku przy ul. Wrocławskiej/Folwarcznej. Jest to część zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, na terenie którego znajduje się cenna ptaszarnia oraz stajnie z budynkami folwarcznymi, które mocno niszczeją w ostatnich latach.

Tutaj również, mimo oporu mieszkańców i wielu wyłożeniach planu udało się ostatecznie dopuścić zabudowę mieszkaniową wielorodzinną a wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na sprzedaż działki. 

Grudniowy przetarg jest kolejnym podejściem do sprzedaży nieruchomości. Jednak, pomimo niepowodzeń wcześniejszych, wiemy, że prędzej czy później na dawnych ogrodach pałacowych wyrosną bloki. 

Zły stan budynków folwarcznych pozwala się zastanawiać, czy bloki nie pojawią się także na ich miejscu, gdyż poza zabezpieczeniem Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni nie wykonywał jako zarządca żadnych prac konserwatorskich – nawet tych niezbędnych dla zachowania substancji budynków. 

Determinacja miasta w dążeniu do sprzedaży gruntów nie dziwi, skoro cena wywoławcza jest niewiele niższa niż w przypadku Maxima i opiewa na 23 mln zł

O roli parku w krajobrazie Orłowa i potencjalnych korzyściach z innego zagospodarowania niż bloki pisaliśmy dużo tutaj

Nie krytykowaliśmy jednak biernie polityki miasta. Tutaj również zaproponowaliśmy na drodze petycji konkretne rozwiązania, które byłyby dużo lepsze od bloków. 

3. Dawny pensjonat „Słońce”

Kolejną nieruchomością, którą ekipa Wojciecha Szczurka zamierza sprzedać 3 grudnia jest budynek dawnego pensjonatu „Słońce” wraz z przyległymi terenami. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego pensjonatu, przekształconego na obiekt mieszkaniowy wielorodzinny. Plan miejscowy dopuszcza w nim wydzielenie/realizację do 8 lokali mieszkalnych. Dookoła mogą również powstać budynki mieszkalne zawierające do 4 mieszkań. 

Obecnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu, gdyż miasto Gdynia chcąc go sprzedać nie podejmowało żadnych prac konserwatorskich, mimo, że obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

Na nasz wniosek toczy się przed Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków postępowanie o wpisanie budynku przy ul. Spacerowej 9 do rejestru zabytków. Więcej na temat obiektu i jego wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków w naszym filmie poniżej. 

Tutaj nas martwi przede wszystkim prywatyzacja zabytków, które wcześniej latami były przez miasto skrajnie zaniedbywane. Mowa nie tylko o pensjonacie „Słońce” ale i o „Czerwonym Dworze” czy budynkach folwarcznych przy ul. Wrocławskiej.

Przy nich wszystkich nie wykonywano przez lata podstawowych prac konserwatorskich pozwalając na ich niszczenie. Jaki los czeka te budynki po sprzedaży? 

Cena wywoławcza pensjonatu wraz z przyległą działką jest nieco niższa niż w przypadku poprzednich nieruchomości i wynosi „jedynie” 10,5 mln zł

4. Dom Nauczyciela „Kropeczka”

Dawna Kropeczka położona przy ul. Zegarskiego 8 również przeznaczona jest na sprzedaż. Sam budynek dawnego pensjonatu objęty jest przez plan miejscowy ochroną , my jednak podejmiemy starania w celu objęcia go pełniejszą ochroną konserwatorską. 

Plan miejscowy dopuszcza na terenie działki następującą zabudowę:

 • zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
 • zabudowa wielorodzinna w budynkach do 4 mieszkań,
 • zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi.

5.  Dziki parking na Spacerowej

Dwie działki opisane w portalu Invest Gdynia jako Spacerowa ( A ) i Spacerowa ( B ) również są przeznaczone na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Są te tereny zarówno dzikiego parkingu ziemnego przy ul. Spacerowej jak i porośnięte drzewami działki na zachód od niego.

Obecnie termin przetargu nie jest jeszcze znany, obecnie zostało rozpoczęte wydzielenie geodezyjne strefy planistycznej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Bliskość osiedla Nowe Orłowo napawa nadzieją na to, że powstanie tutaj spójna zabudowa, czego nie można powiedzieć o terenach opisywanych powyżej. 

Gdzie jeszcze nowa zabudowa?

Opisane wyżej działki na pewno wśród mieszkańców wzbudzają największe emocje, jednak to nie koniec sprzedażowych pomysłów Urzędu Miasta Gdyni, który zamierza zbyć na drodze przetargu chociażby nieruchomość położoną przy ul. Perkuna 1.

Jest to niezabudowana obecnie działka wykorzystywana jako ogród przyległej nieruchomości. Przetarg na jej zbycie został ogłoszony na 17 grudnia 2021 r., a plan miejscowy dopuszcza… oczywiście, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Czy powinniśmy iść tą drogą?

Wobec dzikiej wyprzedaży miejskich gruntów, także zwłaszcza takich jak Maxim czy park przy ul. Folwarcznej nie sposób nie zadawać sobie pytań o to, czy nasze miasto działa tak, jak powinno. 

 • Czy sprzedaż działek to jedyny pomysł na ratowanie coraz bardziej zadłużonego miasta?
 • Czy setki uwag składanych przez mieszkańców w obronie terenów po Maximie to za mało? 
 • Czy może ekipie Wojciecha Szczurka powinniśmy już podziękować? 

Na te pytania każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. 

Polecamy też artykuł na temat tego, dlaczego nowe inwestycje w Gdyni nie służą ani naszemu miastu ani jego mieszkańcom. 

Orłowo na mapie naszego miasta nie jest samotną wyspą, jak chodzi o dziką sprzedaż gruntów publicznych. Warto zapoznać się także ze sprawą Polanki Redłowskiej.
Spodobało się? Podziel się ze znajomymi!