Petycje: Stefa płatnego parkowania w Orłowie


W trosce o dobro mieszkańców Orłowa skierowaliśmy w sumie dwie petycje do Urzędu Miasta Gdyni, w których wyraziliśmy nasze obawy ale i nadzieje związane ze strefą płatnego parkowania w naszej dzielnicy. 

Poniżej prezentujemy ich treść.

1. Petycja w sprawie Placu Górnośląskiego

Gdynia, 8 stycznia 2020 r.

W sprawie: wprowadzenia strefy płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego w Orłowie oraz szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w sesji Rady Dzielnicy Orłowo 7 stycznia 2019 r., kiedy to podniesiony został temat planowanego wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Zgłosili się do nas także mieszkańcy, którzy skierowali petycję przeciwko wprowadzaniu płatnego parkowania w tym rejonie, pod którą podpisały się 52 osoby. Mieszkańcy są temu niechętni i będą tą niechęć wyrażać.

Zdajemy sobie sprawę, że problem z parkowaniem w rejonie Placu Górnośląskiego istnieje i się nasila. Wprowadzenie płatnego parkowania budzi duże kontrowersje, jednak jak słusznie zauważyła część radnych dzielnicy, nie ma lepszego pomysłu. Zauważamy także, że w innych miastach mieszkańcy dzielnic mieszkalnych sami proszą o ustanowienie stref płatnego parkowania, zatem dobre rozwiązania mogą zaistnieć.

Nie wiemy na jakim etapie jest decyzja o wprowadzeniu płatnego parkowania na Placu Górnośląskim ale chcemy prosić o niepodejmowanie decyzji bez konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami, tak aby wprowadzane rozwiązania nie odbiły się na nich negatywnie. Ten brak informacji ze strony miasta i szczątkowe dane, które nieoficjalnie docierają do mieszkańców jedynie potęgują uczucie strachu.

Chcemy zwrócić uwagę na kilka niebezpieczeństw wynikających z wprowadzenia płatnego parkowania na Placu Górnośląskim. Wprowadzenie płatnego parkowania tylko na samym Placu będzie punktowe i przyniesie skutek w postaci wyprowadzenia parkowania na sąsiadujące z placem ulice, które już obecnie ledwo mieszczą samych mieszkańców. Natomiast wprowadzenie strefy także w okolicach Placu, chociaż rozwiąże wyżej opisany problem, obejmie typowo mieszkalną część dzielnicy, co odbije się negatywnie na mieszkańcach.

Wobec tego ewentualne wprowadzenie darmowych karnetów dla mieszkańców na każdy zarejestrowany samochód byłoby dość dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie ponieśli by oni negatywnych konsekwencji istnienia strefy płatnego parkowania, zważywszy, że kamienice budowane wiele lat temu niestety nie oferują często mieszkańcom innym miejsc postojowych niż na ulicy. Także darmowe pierwsze pół godziny zmotywowałoby kupujących do sprawnego załatwienia sprawunków i faktycznie rozwiązałoby, chociaż częściowo, problem z brakiem miejsc postojowych wokół Centrum Handlowego.

Dlatego proponujemy Państwu wprowadzenie szerszej strefy płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego w taki sposób aby opłaty wymusiły mobilność klientów Centrum Handlowego a nie odbiły się negatywnie na mieszkańcach.

Zwracamy się z także prośbą o konsultacje społeczne, nie tylko ze stowarzyszeniami lokalnymi i Radą Dzielnicy Orłowo, ale przede wszystkim z mieszkańcami Placu Górnośląskiego i przyległych ulic. Warto wysłuchać ich obaw i uwag, gdyż mogą być one konstruktywne, a ich przeprowadzenie spełni także rolę informacyjną wśród zainteresowanych i pomoże rozwiać wątpliwości. Wspólnie z mieszkańcami można wypracować takie rozwiązania, by wprowadzona ewentualnie strefa płatnego parkowania była przez nich wyczekiwana z radością, a nie ze złością. Można razem z naszym Stowarzyszeniem opracować i rozesłać ankiety wraz z klarowną informacją na temat planów miasta. Być może warto wykorzystać w tym celu także UrbanLab czy inne jednostki miejskie, które powstały w celu szerokiego dialogu z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne niezbędne będą także około 3 miesiące po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. Wówczas mieszkańcy będą mogli przekazać konkretne uwagi na temat jej funkcjonowania. Jednak aby miało to sens miasto jeszcze przed ewentualnymi zmianami musi się zobowiązać do wdrożenia konstruktywnych wniosków z konsultacji społecznych, jedynie to będzie warunkiem zdobycia zaufania mieszkańców i owocnej, obustronnej współpracy.

2. Petycja w sprawie całej strefy

Gdynia, 14 marca 2020 r.

Prośba o opracowanie szczegółów strefy płatnego parkowania w Orłowie wraz z Radą Dzielnicy Orłowo i naszym stowarzyszeniem

Szanowni Państwo,

z mieszanymi uczuciami przyjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w drugim kwartale przyszłego roku strefy płatnego parkowania w Orłowie. Z jednej strony cieszy nas ta decyzja, sami wnioskowaliśmy o podobne rozwiązanie jeszcze w tym roku a uporządkowanie parkowania jest jednym z naszych głównych celów. Doceniamy działania miasta zmierzające w tym kierunku. Z drugiej strony dziwi brak konsultacji z podmiotami reprezentującymi mieszkańców, przede wszystkim z Radą Dzielnicy Orłowo.

Przedstawiony przez Urząd Miasta Gdyni projekt nie jest idealny. Zależy nam aby rozwiązania funkcjonujące w strefie były odpowiedzią na problemy mieszkańców i je rzeczywiście rozwiązywały. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest pomysłem o ogromnym potencjale, dlatego nie wolno nam go zmarnować. Z pewnością specjaliści projektujący to rozwiązanie znają specyfikę problematyki i nie chcemy wchodzić w ich kompetencje. Jednak to mieszkańcy na co dzień są użytkownikami ulic i to oni mają największą wiedzę o problemach spowodowanych parkowaniem przez przyjezdnych.

Obowiązujące prawo powołało Rady Dzielnic, aby reprezentowały mieszkańców. Także organizacje pozarządowe, w tym nasze stowarzyszenie, służą do podobnego celu. Zdajemy sobie sprawę, że wysłuchanie wszystkich mieszkańców nie jest możliwe. Zachęcamy jednak, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat tej strefy i jej szczegółowych rozwiązań. Jesteśmy społecznikami, których intencją jest jak najlepszy rozwój naszej dzielnicy, dlatego chcemy skierować w toku dyskusji uwagi, które będą konstruktywne.

Do wprowadzenia strefy w Orłowie został jeszcze rok. To wystarczająco czasu, aby wspólnie usiąść i o niej porozmawiać. Sama rozmowa Państwa do niczego nie zobowiązuje, w niczym nie może zaszkodzić. Może natomiast pomóc. Prosimy o zaproszenie nas oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy Orłowo na spotkania, w których będziemy mogli przekazać nasze uwagi oraz czynnie uczestniczyć w planowaniu szczegółów strefy. Chcemy pomóc, gdyż jako mieszkańcy w codziennym funkcjonowaniu w ramach orłowskiej przestrzeni możemy zwrócić uwagę na detale, które umykają nieraz osobom spoza dzielnicy.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na panujące obecnie obostrzenia wywołane pandemią spotkanie to w najbliższym czasie nie jest możliwe. Jednak gdy zagrożenie epidemiczne minie prosimy o jego zorganizowanie, aby strefa w sposób jak najbliższy ideałowi służyła nam wszystkim.

Nasze Orłowo