Polityka Prywatności i cookies

A. Polityka przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej naszeorlowo.pl – obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasze Orłowo z siedzibą w Gdyni (81-543) przy ul. Przebendowskich 8A, REGON: 381757430, NIP: 5862338834.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod.naszeorlowo@mail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przekazywania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz życiu dzielnicy Orłowo za pomocą wysyłki newslettera i/lub kontaktu telefonicznego (w przypadku zapisu do Newslettera), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody;
 • przyjęcia, rozpatrzenia, realizacji oraz odpowiedzi na zgłoszoną sprawę (np. wniosek, skargę, zapytanie, ofertę, zgłoszenie, zamówienie itd.) przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo (w przypadku kontaktu mailowego).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo oraz wyznaczeni przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia Nasze Orłowo obsługujący Newsletter, bądź obsługujący kontakt telefoniczny lub mailowy,
 • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

B. Polityka Cookies

1. Strona internetowa naszeorlowo.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach, telefonach, tabletach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszeorlowo.pl. Pliki Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Nasze Orłowo, ul. Przebendowskich 8A, 81-543 Gdynia, REGON: 381757430, NIP: 5862338834.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych naszeorlowo.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych naszeorlowo.pl tak, by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb. W szczególności wykorzystujemy pliki cookies do umożliwienia działania funkcji Google Analytics, dzięki której zdobywamy i analizujemy informacje dotyczące m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego na stronach internetowych naszeorlowo.pl. Informacje te są przez nas wykorzystywane wyłącznie dla poprawienia funkcjonalności stron internetowych naszeorlowo.pl. 

Szczegółowy opis celu wykorzystywania plików cookies, zależnie od ich rodzajów, znajduje się w punkcie 8., podpunkcie b. 

5. Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

6. Informacje na temat przechowywania oraz możliwości rezygnacji całościowej lub częściowej z plików cookies.

a. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

b. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego naszeorlowo.pl mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

c. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika stron internetowych naszeorlowo.pl.

d. Użytkownik może również zapobiegać automatycznemu ładowaniu się tzw. skryptów. Dodatek NoScript pozwala na wykonywanie skryptów JavaScript, apletów Java i innych wtyczek jedynie przez zaufane domeny wybrane przez użytkownika. Informacje na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronach dostawców przeglądarek.

e. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

d. Linki do instrukcji zarządzania ustawieniami plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach: Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Safari.

7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszeorlowo.pl.

8. Rodzaje plików cookies stosowanych w ramach stron internetowych naszeorlowo.pl.

a. W ramach stron internetowych naszeorlowo.pl stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 • „Sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” (persistent cookies), czyli pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

b. Bardziej szczegółowy podział plików cookies stosowany w ramach stron internetowych naszeorlowo.pl:

 • „Niezbędne” pliki cookies służące do poruszania się po naszej stronie i korzystania z jej podstawowych funkcji.
 • „Wydajnościowe” pliki cookies służące do usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej. W ich ramach zbierane są informacje na temat sposobu korzystania ze stron internetowych naszeorlowo.pl, np. o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika, liczbie wizyt, nazwie domeny, z której Użytkownik przechodzi na naszą stronę internetową itp.
 • „Funkcjonalne” pliki cookies służące do „zapamiętania” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Analityczne” pliki cookies służące do dostarczania informacji, dzięki którym możemy sprawić, aby strona internetowa naszeorlowo.pl była bardziej przyjazna użytkownikowi. Dzięki tym plikom możemy ustalić, jak użytkownicy korzystają z naszej strony oraz np. na podstawie jakich preferencji i fraz wyszukiwania została otworzona nasza strona internetowa.

c. Poza powyższym podziałem wyszczególnić można „własne” pliki cookies, czyli pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej oraz „zewnętrzne” pliki cookies, które pochodzą z witryny zewnętrznej, innej niż nasza witryna. Są to między innymi:

 • Google Analytics – służące zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki wykorzystywane są do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony. (Należy zapoznać się z polityką prywatności Google).
 • YouTube – służące prezentowaniu treści multimedialnych osadzonych na naszej stronie treści udostępnionych w ramach serwisu YouTube. Plik śledzi odtwarzanie klipu wideo i przechowuje preferencje użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu YouTube. (Należy zapoznać się z polityką prywatności Google).
 • Facebook – służące do używania na stronie przycisków „Lubię to”, „Udostępnij”, itd., podczas którego Użytkownik loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook. (Należy zapoznać się z polityką prywatności Facebook).
 • Instagram – służące użytkownikowi podczas używania przycisków dodawania wpisu na Instagramie, podczas którego Użytkownik loguje się w serwisie Instagram. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Instagram. (Należy zapoznać się z polityką prywatności Instagram).
 • Twitter – służące użytkownikowi podczas używania przycisków dodawania wpisu na Twitterze, podczas którego Użytkownik loguje się w serwisie Twitter. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Twitter. (Należy zapoznać się z polityką prywatności Twitter).

d. Nasza witryna internetowa naszeorlowo.pl nie korzysta z „reklamowych” plików cookies, ponieważ jako organizacja non profit nie współpracujemy z żadnym podmiotem dostarczającym treści reklamowe.