3 kandydatów do Medalu Kwiatkowskiego zgłoszonych przez społeczników


Wspólny wniosek 5 gdyńskich stowarzyszeń już w gdyńskim urzędzie

5 gdyńskich stowarzyszeń z różnych części miasta przygotowało wspólną listę rekomendacji do Medalu Kwiatkowskiego. Przekazano ją Radzie Miasta Gdyni do rozpatrzenia, opatrując każdą z kandydatur obszernym uzasadnieniem.

Poparcie kandydatur już zapowiedział radny miasta Gdyni, Ireneusz Trojanowicz, zapowiadając, że będzie starał się przekonać radnych do poparcia wniosku zgłoszonego przez gdyńskie stowarzyszenia. 

Trójka osób zasługująca, zdaniem społeczników na wyróżnienie, to Maria Piradoff-Link, Józef Zając oraz ks. Jacek Socha. 

Kandydatury zgłosiły i poparły: 

  • Stowarzyszenie Bryza, 
  • Stowarzyszenie Nasze Leszczynki,
  • Stowarzyszenie Nasze Orłowo, 
  • Towarzystwo Przyjaciół Cisowej,
  • Ruch Miejski Wspólna Gdynia.

– Wszystkie zgłoszone przez nas kandydatury wyróżnia ponadczasowość i miłość do Gdyni, a także ważne w dzisiejszych czasach działanie ponad podziałami – podsumowuje Aleksandra Kosiorek, zaangażowana w przygotowanie wniosku.

Liczymy na nagrodzenie zasług zgłoszonych przez nas osób

Adam Stelmaszewski, prezes Stowarzyszenia Nasze Orłowo, podkreśla, że wspólne zgłoszenie kandydatur jest kolejnym sygnałem gdyńskich stowarzyszeń, gotowych do konstruktywnych działań, korzystania z uprawnień i możliwości i nieustającej wiary w dialog z miastem. 

Wierzę, że wniosek zgłoszony zgodnie przez tak różnorodne środowiska, nie zostanie zignorowany przez Radę Miasta, tym bardziej, że dotyczy osób bezdyskusyjnie zasłużonych dla miasta i nie budzących kontrowersji – mówi Stelmaszewski.

Kandydatury osób zasłużonych dla Gdyni

MARIA PIRADOFF – LINK to twórczyni i kustoszka Mini-muzeum Bankowiec w Gdyni, społecznej inicjatywy prezentującej perełki gdyńskiego modernizmu od wielu już lat, dzięki której kolejne osoby i grupy poznają uroki tego charakterystycznego dla Gdyni stylu. 

Jak zwraca uwagę Szymon Jaros z Ruchu Miejskiego Wspólna Gdynia, który w poprzednich latach zgłaszał tę kandydaturę, pani Maria to osoba – instytucja, od wielu lat prowadząca społecznie niezwykle ważną prace, współczesna bohaterka Gdyni, zaangażowana, skromna i konsekwentna w tym, co robi dla społeczności.

JÓZEF ZAJĄC to to jeden z nestorów gdyńskiej edukacji, twórca i wieloletni dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego i jego największych sukcesów, wychowawca wielu pokoleń gdynian, autorytet nie tylko uczniów, ale i pedagogów. 

Jak podkreśla Sławomir Januszewski ze Stowarzyszenia Bryza, o niewielu osobach takich liczne rzesze absolwentów mówią z takim szacunkiem i uznaniem. Wszystko, z czego dziś słynie gdyńska „szóstka” ma swoje korzenie w działaniach i charyzmie dyrektora Zająca – przypomina.

Ks. JACEK SOCHA – proboszcz parafii św. Mikołaja w Chyloni, inicjujący od wielu lat kolejne ważne społecznie inicjatywy, nakierowane na potrzebujących, od powołania Stowarzyszenia św. Mikołaja biskupa, przez utworzenie Klubu Seniora, Klubu Młodzieżowego, aż po powołanie Zupy Chylońskiej – gdzie w soboty, a w czasie pandemii – dwa razy w tygodniu, serwowany jest ciepły posiłek dla wszystkich potrzebujących, a przy okazji posiłku często także zbiera się inne potrzeby, tak jak ostatnio dotyczące choćby odzieży. 

Wreszcie najnowszy projekt – spółdzielnia socjalna „Dobre Miejsce” i prowadzony przez nią food truck to kolejne niezwykle ważne działanie, przywracające sprawczość osobom mniej zaradnym czy znajdujących się na życiowym zakręcie – podkreślają Izabela i Robert Nieżorawscy ze Stowarzyszenia Nasze Leszczynki, zgłaszający tę kandydaturę. 

Jak dodaje sąsiad z sąsiedniej dzielnicy, Łukasz Cichowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej, inicjatywy Jacka Sochy wychodzą daleko poza dzielnicę, pomagając, dając dobrą energię i przyciągając wiele osób spoza Chyloni.

Medal Kwiatkowskiego – najważniejsze wyróżnienie

Jak co roku, ostatniego dniu listopada mija termin składania kandydatur do najważniejszego gdyńskiego wyróżnienia – Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Medal ten, nadawany na wybitne zasługi dla Gdyni, przyznawany jest przez radnych co roku, maksymalnie trzem osobom, które mają realne zasługi dla miasta. Jako wyraz uhonorowania i docenienia tych osób wręczany jest 10 lutego na uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni. 

Mimo, że medale przyznawane są jedynie trzy, już samo nominowanie do nich jest wyróżnieniem i ważną okazją do pokazania gdyńskiej społeczności ludzi poświęcających swoje życie w służbie miastu.


Nasze Orłowo