Droga rowerowa w Orłowie – wbrew mieszkańcom dzielnicy?

Od ponad roku Stowarzyszenie „Nasze Orłowo” i Rada Dzielnicy Orłowo apelują do ZDiZ oraz władz Gdyni. Prosimy, aby projektowana Droga Rowerowa wzdłuż ul. Wielkopolskiej (w okolicy Placu Górnośląskiego) przebiegała po południowej stronie. Tej przeciwległej do Placu, piekarni i licznych sklepów. Jak dotąd – urzędnicy ignorują zdanie mieszkańców Orłowa. 

Rada Dzielnicy Orłowa wysłała kilka próśb, by w tej ważnej dla mieszkańców Orłowa sprawie:

 •  odbyły się konsultacje społeczne, oraz
 • aby przy planowaniu uwzględnić opinie składane przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo i zdanie radnych Orłowa.

Tymczasem “ostateczne stanowisko Miasta co do wyboru wariantu podjęto w czerwcu 2020 r.”

Zignorowano głos mieszkańców Orłowa!

Urzędnicy miejscy zdecydowali, iż Droga Rowerowa przebiegać będzie po stronie północnej. Decyzję tą podjęto między innymi na podstawie opinii Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia” oraz, co bardzo intrygujące, Rady Dzielnicy Redłowo i Rady Dzielnicy Wielki Kack.

Ostrzegamy – ten projekt to błąd!

Uważamy, że przeprowadzenie Drogi Rowerowej wzdłuż ulicy Wielkopolskiej po stronie północnej, czyli od Placu Górnośląskiego, piekarni, „Żabki” i innych sklepów będzie błędem. 

Zdecydowanie lepszym wyborem jest strona południowa, gdzie:

 • jest więcej miejsca,
 • jest mniejszy ruch pieszy,
 • jest prostsza struktura ulic (mniej skrzyżowań)
 • nie ma aż tylu sklepów przy wąskim chodniku.

Wady projektu północnej trasy

 1. Komplikuje układ drogowy. Nieoptymalny projekt trasy po stronie północnej wymusza nowy, dwukrotny przejazd przez ulicę wlotową i wylotową Placu Górnośląskiego.
 2. Paraliżuje ul. Wielkopolską. Dodanie tam dodatkowo pasa drogi rowerowej sparaliżuje wjazd na Plac Górnośląski i przyległe parkingi. Jednocześnie pogłębi się zjawisko korkowania ul. Wielkopolskiej w obu kierunkach. To stanowi dodatkowe zagrożenie dla licznych pieszych udających się na zakupy (skręcające na parking auta będą musiały dodatkowo ustępować rowerzystom na drodze rowerowej). Zapraszamy urzędników (szczególnie w piątek / sobotę), aby zaobserwowali ten problem. Wystarczy spędzić trochę czasu w tym miejscu.
 3. Obniża bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy tej części dzielnicy to przeważnie osoby starsze oraz docierające na Plac Górnośląski pieszo, komunikacją miejską, bądź samochodem. Dla nich najważniejsza jest bezpieczna i spokojna możliwość dotarcia do pobliskich sklepów. Tworzenie drogi rowerowej koło przystanku oraz przecinającej jedyny wjazd na Plac Górnośląski (obok piekarni) spowoduje zagrożenie. W jednym miejscu spotykać się będą wszyscy użytkownicy ruchu.  Najbardziej pokrzywdzeni i zagrożeni będą piesi.
 4. Marnuje środki publiczne. Niedawno wzdłuż ulicy Wielkopolskiej (po północnej stronie) nasadzono nowe drzewa. Chodnik także jest nowy. Infrastruktura w tym rejonie w porównaniu do większości chodników w Orłowie jest w dobrym stanie!

Niebezpieczne rozwiązania

1. Niepotrzebny przejazd przez ulicę Wielkopolską

Droga rowerowa „przerzucana” przez główna ulicę, zwężenie ulic oraz niebezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

W piśmie ZDiZ zwracano również uwagę, iż większość odcinków DR wzdłuż Wielkopolskiej jest po stronie północnej. 

Tymczasem,  według dostarczonego nam planu koncepcyjnego,  początkowy „orłowski” odcinek DR od Alei Zwycięstwa aż do wiaduktu na ul. Wielkopolskiej planowany jest po stronie… południowej.

Apelujemy o dalszy jej przebieg po tej właśnie stronie. Idealnie, jeżeli unikniemy konieczności przejazdu rowerowego przez ulicę Wielkopolską, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościelną, tuż za wiaduktem. To niebezpieczne miejsce.

2. Zwężenie wjazdu na Pl. Górnośląski

Z planu dowiadujemy się także, iż wjazd dla samochodów na Plac Górnośląski zostanie zwężony. Naszym zdaniem to jeszcze bardziej zakorkuje ulice Wielkopolską w obu kierunkach.

Zwężony do jednego pasa drogowego ma zostać również wyjazd z ulicy Kościelnej na ulicę Wielkopolską (obecnie jest pas do skrętu w stronę Karwin oraz w druga stronę).

3. Zwężona pod wiaduktem ul. Wielkopolska

Pod samym wiaduktem nie ma miejsca na chodnik i oddzielną drogę rowerową. Dlatego zamiast wybudowania dodatkowego tunelu pod torami, proponuje się stworzenie poszerzonego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie. Oczywiście kosztem zwężenia ulicy i chodnika po drugiej stronie wiaduktu.

Widać wyraźnie, że po raz kolejny wprowadzane są tanie, ale niedobre rozwiązania. Pomijany jest głos i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

4. Mniej miejsca dla pieszych przy Pl. Górnośląskim

Podobnie niebezpieczny fragment ciągu pieszo-rowerowego planowany jest na najbardziej uczęszczanym, newralgicznym  odcinku od ul. Inżynierskiej do Placu Górnośląskiego.

Po przeciwległej stronie ul. Wielkopolskiej jest nieporównywalnie mniejszy ruch pieszy. Dlaczego trasa nie może przebiegać tamtą stroną? Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, ani nawet próby dyskusji w tej sprawie.

Miasto boi się konsultacji?

W lipcu zeszłego roku  2019 roku Rada Dzielnicy Orłowo wysłała do Wiceprezydenta Gdyni Marka Łucyka pismo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji. Miały one doprowadzić do uzgodnień, dotyczących przebiegu drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej, zaznaczając jednocześnie, iż radni chcą przedstawić swoje argumenty w tej sprawie. 

W efekcie odbyło się jedno spotkanie, po którym Rada została poinformowana, iż „do końca sierpnia projektant przygotuje I etap dokumentacji projektowej, polegający na przedstawieniu różnych koncepcji przebiegu drogi rowerowej na spornym odcinku”. 

Zapowiedź była obiecująca, ale obiecanej dokumentacji I etapu projektu, Rada nie otrzymała i nie miała możliwości, przedstawienia swojej opinii i stanowiska w tej sprawie.

Kolejne pisma bez odpowiedzi

Pismo Zarządu Rady Dzielnicy z dnia 10.10.2019 r. wysłane do Dyrektora ZDiZ Wojciecha Folejewskiego również pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi. 

W piśmie m.in. napisano: 

„Zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą o umożliwienie udziału w przygotowaniu i opiniowaniu zleconego przez Urząd Miasta w Gdyni opracowania: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, z uwzględnieniem łączników: ul. Limbowej i ul. Sierackiej (przy ul. Lotników), wraz z tunelem pieszo – rowerowym w nasypie kolejowym w Gdyni”.

Radni apelowali

„Jesteśmy przekonani, że pomoc jakiej mogą udzielić mieszkańcy dzielnicy Orłowa, przy realizacji ww. dokumentacji pozwoli na jej możliwie sprawne, bezkonfliktowe i profesjonalne przygotowanie, a przyjęte rozwiązania zapewnią optymalne i bezpieczne poruszanie się rowerzystów, pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu”.

Kolejna prośba

Pismo Rady Dzielnicy, dotyczące potrzeby stosowania konsultacji społecznych (z dnia 16.01.2020 r.) zostało wysłane do Wiceprezydenta Gdyni Marka Łucyka:

„Rada postuluje o umożliwienie uczestniczenia – na etapie koncepcyjnym – w opracowywaniu założeń projektowych, przyszłych inwestycji oraz prac remontowych realizowanych na terenie Orłowa. We wstępnym etapie opracowywania projektów – konsultacje społeczne pozwoliłyby na wypracowanie założeń, które uzyskałyby pełną akceptację społeczną”.

 … i brak odpowiedzi!

Radni nie otrzymali odpowiedzi także na wyżej przywołane pismo. Głos mieszkańców w tak ważnej sprawie został zignorowany.

Zignorowane stanowisko Rady Dzielnicy Orłowo

Stanowisko Rady Dzielnicy jest jasne i zbieżne z naszą opinią. W piśmie Henryka Wiszniowskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orłowo skierowanym w dniu 20.10.2020 r. do zastępcy Dyrektora ZDiZ ds. infrastruktury, pana Andrzeja Ryńskiego, czytamy:

„Jeżeli droga rowerowa w ul. Wielkopolskiej musi (choć uważamy, że nie musi – są jeszcze inne wersje rozwiązania tego „gordyjskiego” węzła) być poprowadzona w tej ulicy – to: w opinii Rady i wielu mieszkańców, aby zachować/uzyskać warunki wyżej przytoczone, należy wybudować część drogi rowerowej po POŁUDNIOWEJ stronie ul. Wielkopolskiej. Dotyczy to fragmentu drogi, na odcinku od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa. W ten sposób uniknęłoby się sytuacji kolizyjnych, między pieszymi, rowerzystami i samochodami (po północnej stronie ul. Wielkopolskiej).”

Warto dodać, iż do dnia dzisiejszego, Rada Dzielnicy nie otrzymała od ZDiZ żadnego pisma – w tym również projektu planowanej drogi rowerowej na ul. Wielkopolskiej.

Rok bez odpowiedzi na pismo “Naszego Orłowa”

Także Stowarzyszenie Nasze Orłowo w październiku 2019 roku przesłało do ZDiZ w Gdyni opinie nt. drogi rowerowej przy ul. Wielkopolskiej, z której treścią można zapoznać się tutaj.

Pismo pozostało przez rok bez odpowiedzi, aż do czasu złożenia przez nas wniosku o udzielenie informacji publicznej we wrześniu 2020 roku.

Dopiero we wrześniu 2020 roku, czyli po prawie roku milczenia i po podjęciu przez Miasto ostatecznej decyzji, dowiedzieliśmy się jakim etapie są prace projektowe, czy uwzględniono nasze liczne uwagi  i kto podjął decyzję. Otrzymaliśmy także plan sytuacyjny planowanej drogi rowerowej.

Decyzja „rowerowego kółka wzajemnej adoracji”?

Przypomnijmy, iż decyzje za północnym przebiegiem drogi rowerowej  podjęto m.in. na podstawie opinii Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia” oraz opinii Rad Dzielnic z Kacka i Redłowa.

Dlaczego decyzję podjęto na podstawie opinii radnych z odległych dzielnic, a pominięto głos mieszkańców Orłowa?

 • W Radzie Dzielnicy Redłowo wiceprzewodniczącym jest pan Jakub Furkal (założyciel i były prezes stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia„, obecnie pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. rowerowych),
 • Radnym w Wielkim Kacku jest m.in. Kajetan Lewandowski, również związany wiele lat ze wspomnianym stowarzyszeniem, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni.

Nam, którzy obserwujemy powiązania personalne i decyzje miasta, wnioski wydają się oczywiste.

Argumenty za innym przebiegiem trasy

Skoro już wiemy jaka decyzja została podjęta i kto miał na tą decyzję wpływ. Jakie były argumenty za wariantem północnym wymienione w piśmie ZDIZ do Stowarzyszenia z dnia 25.09.2020 r.?

Między innymi: mniejsze straty przejazdu rowerem na całym odcinku, dostępność punktów handlowych dla rowerzystów, zgodność z miejskimi standardami rowerowymi.

Stanowisko Stowarzyszenia Nasze Orłowo: Dla nas liczy przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda mieszkańców.

Nie zamierzamy dyskutować odnośnie zasadności powyższych argumentów. Rowerzyści z Redłowa i Kacka zapewne będą zadowoleni.

Przedstawimy natomiast  zdanie mieszkańców Orłowa, naszego Stowarzyszenia i Rady Dzielnicy, które wysłaliśmy do ZDiZ w październiku 2019 roku.

Podkreślmy, iż Stowarzyszenie Nasze Orłowo (podobnie jak Radę Dzielnicy Orłowo), interesuje – nie czas przejazdu rowerem na całym odcinku projektowanej trasy rowerowej. To nie ma jest trasa, na której będą bite rekordy czasu przejazdu między Redłowem, a Kackiem. 

Dla Orłowa najważniejsze jest bezpieczeństwo i dostęp do ciągów komunikacyjnych na ul. Wielkopolskiej:

 • dla kierowców samochodów,
 • dla pieszych,
 • dla rowerzystów.

Tego NIE ZAPEWNIA północna wersja drogi rowerowej!

Jest jeszcze czas na zmianę decyzji

Aktualnie projektant przygotowuje projekt budowlany, wykonawczy i ma na to czas aż do  lipca 2021.

Po raz kolejny apelujemy o zmianę decyzji. Jeszcze nie jest za późno na racjonalne przeanalizowanie argumentów by wybrać rozwiązania, które będą bezpieczne dla wszystkich. 

Wypracujmy porozumienie w tej newralgicznej sprawie dla mieszkańców Orłowa. Mamy nadzieję, że urzędnicy miejscy wykażą się refleksem i podejmą rozmowy z przedstawicielami mieszkańców. Nie jesteście przecież brutalnymi kolonizatorami, ale sprzymierzeńcami Gdynian.

Panie Prezydencie Gdyni – przecież z takimi hasłami szło do wyborów samorządowych Pana ugrupowanie! Zapraszamy do rozmów!