Porządkowanie cmentarza na Kolibkach 2020

Kolejny rok to dla nas kolejna akcja porządkowania zabytkowego cmentarza na Kolibkach, którym opiekuje się nasze stowarzyszenie.

Pierwsza akcja odbyła się już w sobotę, 12 września 2020 r. Podczas niej udało się nam oczyścić większość grobów.

Była to także pierwsza akcja, w której licznie wzięli udział uczniowie gdyńskich podstawówek jako wolontariusze naszego stowarzyszenia. Chcemy im podziękować, gdyż uprzątnięcie większości mogił cmentarz zawdzięcza ich pracy. Z niektórymi pracowali także ich rodzice, którym również dziękujemy.

Prace przez cały październik

Naszą akcję będziemy kontynuować przez wszystkie soboty października. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram prac.

  • 12 IX 2020 – 12:00-18:00.
  • 3 X 2020 – 12:00-18:00.
  • 10 X 2020 – 12:00-18:00.
  • 17 X 2020 – 12:00-18:00.
  • 24 X 2020 – 12:00-18:00.
  • 31 X 2020 – 12:00-18:00 (finał akcji).

Warto zabrać ze sobą proste narzędzia ogrodnicze, takie jak rękawice, grabie, worki na liście czy szczotki do czyszczenia nagrobków.

Zachęcamy, aby już teraz zarezerwować sobie czas, by choć na chwilę pomóc nam w porządkowaniu cmentarza.

Apelujemy, aby w czasie trwania wydarzenia przestrzegać przepisów polskiego prawa dotyczących dystansu społecznego oraz zakrywania nosa i ust.

Historyczne miejsce

Na zabytkowym cmentarzu spoczywają w większości polscy mieszkańcy Małego Kacka i Kolibek. Po II Wojnie Światowej teren stopniowo zarastał i niszczał. Nasza akcja jest symbolicznym upamiętnieniem tych, którzy mieszkali tutaj przed nami.

Cmentarz nosi także ślady walk z 1939 r. widoczne na niektórych nagrobkach. Zaraz za ogrodzeniem znajduje się oryginalny okop 2 Morskiego Pułku Strzelców zbudowany w czasie obrony Gdyni, o którym pisaliśmy tutaj.

W czasie akcji nasi działacze chętnie podzielą się ciekawymi opowieściami o tym niezwykłym miejscu.

Wolontariat na cmentarzu

W czasie naszych akcji na cmentarzu uczniowie klas VIII mogą odbywać wolontariat. Chęć rozpoczęcia sformalizowanego wolontariatu prosimy zgłaszać przed datą przystąpienia do wolontariatu. Współpracę rozpocząć można najpóźniej 3 października.

W ramach współpracy zostanie zawarta umowa pomiędzy stowarzyszeniem a wolontariuszem i jego oboma opiekunami prawnymi. Do niej sporządzona będzie w formie załącznika ewidencja godzin.

Wolontariuszom zostanie przydzielony opiekun z ramienia stowarzyszenia, który będzie koordynował przebieg współpracy. W ramach wolontariatu uczniowie będą wykonywać proste prace, jak grabienie liści czy mycie nagrobków.

Po zakończonej współpracy każdemu wystawimy zaświadczenie odbycia wolontariatu opatrzone pieczęcią stowarzyszenia.