Prosimy ZDiZ o uspokojenie ruchu na ul. Kościelnej

Prosimy ZDiZ o uspokojenie ruchu na ul. Kościelnej

Ulica Kościelna w Gdyni-Orłowie to wąska ulica jednokierunkowa o znacznym natężeniu ruchu, przy której znajduje się między innymi kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej wraz z cmentarzem, plebania wraz z parkingiem oraz przedszkole.

Do tej pory ruch pojazdów był tu w miarę spokojny dzięki dwóm progom zwalniającym oraz ograniczeniu prędkości. Niedawno pierwszy próg na wysokości mostku na rz. Kaczej, z nieznanych nam powodów, został zlikwidowany.

Brak ograniczenia prędkości i likwidacja tego progu powoduje wiele groźnych sytuacji na newralgicznym odcinku, od wspomnianego mostku do skrzyżowania z ul. ks. Stanisława Zawackiego.

Jest to miejsce uczęszczane przez wiele osób udających się do kościoła, na cmentarz, a także do plebanii, korzystających z miejsc postojowych oraz odprowadzających lub odwożących dzieci do pobliskiego przedszkola.

O co prosimy Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni?

Przedstawiliśmy urzędnikom konkretne propozycje rozwiązania problemu prosząc o:

  • postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30km/h na całej ul. Kościelnej;
  •  ponowny montaż progu zwalniającego na odcinku od mostku na rzece Kaczej do skrzyżowania z ul. Zawackiego, który ograniczy niebezpieczne sytuacje na odcinku przy którym znajduje się słabo widoczne przejście dla pieszych (za zakrętem, na wzniesieniu) oraz wyjazd z parkingu plebanii;
  •  montaż obok znaku przejścia dla pieszych znaku A-17 „dzieci” i/lub tabliczki T-27 w związku z obecnością dzieci odprowadzanych do przedszkola oraz wybiegających z bram cmentarza na ulicę;
  •  ewentualny montaż lustra ułatwiający wyjazd z parkingu na terenie plebanii na ul. Kościelną.
Nasze Orłowo