WYNIKI – Budżet Obywatelski 2021 w Orłowie


W czwartek 24 czerwca 2021 r. poznaliśmy zwycięskie projekty gdyńskiego BO 2021.

W Orłowie frekwencja była niestety bardzo niska, było to jedynie 7,04%. Tymczasem na na Chwarznie, czy Babich Dołach głosowało ponad 20% uprawnionych.

Mimo to uda się wprowadzić kilka pozytywnych zmian w naszej dzielnicy!

Wygrał Sad Miejski! 

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt Sadu Miejskiego. Udało się zdobyć 341 głosów! Dzięki Wam powstanie unikatowa atrakcja, która służyć będzie mieszkańcom nie tylko naszej dzielnicy ale całej Gdyni!

Przypomnijmy, Sad Miejski jest wyjątkową formą urządzania miejskich terenów zielonych. Oprócz funkcji oczywistych, jak ciekawa przestrzeń dla spacerów, pełnić on może funkcję edukacyjne oraz może stać się unikatową wizytówką Gdyni. 

Teraz czeka nas ciężka praca związana z pilnowaniem urzędników, aby projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Nie chcemy dopuścić, aby tak wyjątkowy teren mógł zostać zniszczony na przykład przez wycinkę bądź inną nadmierną ingerencję. 

Więcej o naszym projekcie sadu miejskiego.
Przeczytaj artykuł: Sad Miejski w Orłowie

Zwycięskie projekty w Orłowie

 

Wyniki głosowania w Orłowie - Budżet Obywatelski 2021

W Orłowie wygrało w tym roku kilka projektów małych.

  • Punkty odpoczynku rekreacyjnego na skraju Kępy Redłowskiej wzdłuż ul. Armatorów i ul. Szyprów (331 głosów)
  • Tablica informacyjna przy niemieckim schronie kierowania ogniem baterii Marine Flak (192 głosy)
  • Organizacja szkółki dla psów i ich właścicieli na wybiegu przy ul. Halickiej (167 głosów)
  • Gry i zabawy z mapą i kompasem (100 głosów)
  • Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego w Orłowie (83 głosy)

Zwycięzcom gratulujemy.

Czy Orłowo nie wierzy w Budżet Obywatelski? 

Zadajemy sobie pytanie: skąd tak niska frekwencja w Orłowie kolejny rok z rzędu?!

W momencie, w którym ogłaszane są wyniki edycji 2021 Budżetu Obywatelskiego na terenie szkoły podstawowej nr 8 w Orłowie trwa budowa projektu z roku… 2016. Chodzi o projekt “Nie tylko dla Orłów” zakładający budowę placu zabaw, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Problemy z realizacją projektów: jeżeli ciągną się w czasie powodują, że mieszkańcy nie widzą efektów głosów, które oddają. 

Weryfikacja projektów to czasem walka z wiatrakami 

Do tego dochodzi żmudny proces weryfikacji projektów, który często jest nastawiony bardziej na utrudnienie działalności społecznej zamiast na zachęcenie do niej. Potrzeba naprawdę wiele samozaparcia, by projekt w ogóle został poddany głosowaniu. 

Efektem tego jest bez wątpienia mała liczba projektów, w tym roku w Orłowie zweryfikowano pozytywnie jedynie trzy projekty duże. W dodatku niektóre zgłaszały osoby mieszkające poza naszą dzielnicą i działające w miejskich ruchach społecznych.

System ciągle do poprawy

Problemem było przede wszystkim wprowadzanie zmian, o które prosili urzędnicy. – Mówi Adam Stelmaszewski z naszego stowarzyszenia. – Pierwszą zmianę wprowadzałem chyba dwa tygodnie, bo urzędnicy w ogóle nie zostali przeszkoleni do otwierania „okienek do edycji”. Masa komplikacji i straconego czasu, który urzędnicy bez wątpienia mogliby wykorzystać lepiej niż dowiadywać się na bieżąco. Mimo to muszę podkreślić otwartość i chęć do współpracy ze strony urzędników, dziękuję!”

Drugim aspektem jest nieadekwatność kosztów umieszczonych w oficjalnym cenniku do rzeczywistych kosztów projektu. “Kilka elementów musiałem wyliczać na nowo, bo po prostu w praktyce kosztują one więcej” – mówi nasz działacz. 

Do czego powinien służyć Budżet Obywatelski? 

Na koniec jeszcze krótka refleksja na temat celu tej corocznej inicjatywy. Budżet Obywatelski powinien służyć realizacji niecodziennych, atrakcyjnych dla lokalnych społeczności zadań. Takich, które są “czymś więcej”, niż zadaniami gminy (jak na przykład utrzymanie dróg i zieleni). 

Niepokojące jest zgłaszanie w ramach BO remontów ulic i dróg rowerowych. Nie dlatego, że nie powinny one zostać zrealizowane, ale dlatego, że powinno tym zająć się miasto w ramach regularnych działań. 

W tym roku zgłoszony został projekt remontu drogi dla rowerów na Kolibkach przy “Orzełku”. Jest to zadanie, którym miasto Gdynia powinno zająć się już kilka lat temu, gdyż droga ta jest w bardzo złym stanie.

Sytuacja, w której dopuszczono do tego, że rowerowi aktywiści zostali zmuszeni do zgłaszania tego zadania w ramach BO jest karygodna. 

Planujemy podjąć działania zmierzające do remontu tej drogi dla rowerów w „normalnym” trybie. 

Nasze Orłowo