Petycja w sprawie drogi rowerowej na Kolibkach: „Wykorzystajmy środki z SPP”


Stowarzyszenie Nasze Orłowo wspólnie ze Stowarzyszeniem Rowerowa Gdynia im. Tomasza Milewskiego skierowało petycję z prośbą o kompleksowy remont drogi dla rowerów wzdłuż al. Zwycięstwa na wysokości Kolibek. 

Jak Wam się jeździ rowerem po nowym asfalcie w Kolibkach? Całkiem znośnie, prawda? Szkoda tylko, że wyremontowany odcinek kończy się tak szybko… – Reklamowało projekt remontu tego fragmentu Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia.

Chodzi o kompleksowy remont drogi rowerowej aż do granicy z Sopotem. Jest to reprezentacyjny odcinek i jest po prostu wstyd przed turystami. Dodatkowo dochodzi jeszcze jedna kwestia, bo liczne wyboje i nierówna nawierzchnia nie sprzyjają komfortowej i bezpiecznej jeździe.

Aktywiści zgłosili remont tej drogi w Budżecie Obywatelskim

Uważamy zgłoszenie remontu tej drogi w Budżecie Obywatelskim 2021 za szczytny cel, jednak już w podsumowaniu tegorocznej edycji pisaliśmy, że sytuacja, w której zmuszono rowerzystów do zgłoszenia takiego projektu jest karygodna. Kluczowe i reprezentacyjne szlaki komunikacyjne powinny być przez miasto utrzymywane w dobrym stanie w ramach regularnych działań.

Dlatego skierowaliśmy wspólną petycję, której treść prezentujemy poniżej.

Petycja

Wspólna prośba Stowarzyszenia Nasze Orłowo oraz Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia im. im. Tomasza Milewskiego o kompleksowy remont drogi dla rowerów wzdłuż al. Zwycięstwa w Orłowie na wysokości Kolibek aż do granicy z Miastem Sopot przy użyciu nawierzchni bitumicznej

Sz.P.
Dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

Szanowny Panie Prezydencie,

chcemy prosić o kompleksowy remont drogi dla rowerów wzdłuż al. Zwycięstwa na wysokości Kolibek, aż do granicy z Miastem Sopot przy użyciu nawierzchni bitumicznej.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotowa droga dla rowerów została wykonana wiele lat temu z kostki i przebiega przez silnie zadrzewiony teren, co spowodowało, że jest ona w bardzo złym stanie. Jej powierzchnia jest nierówna i wyboista, między innymi przez liczne korzenie drzew. Nie tylko obniża to wartość estetyczną tej drogi oraz powoduje dyskomfort jazdy, ale także w kolejnych latach będzie stanowić coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z niej osób.

2. Ponadto jest to reprezentacyjna dla Gdyni droga dla rowerów znajdująca się w często uczęszczanym ciągu biegnącym od centrum Gdyni aż do Gdańska. Korzystają z niej każdego dnia tylko mieszkańcy, ale także ogromna liczba turystów. Taki stan drogi dla rowerów stanowi dużą stratę wizerunkową dla naszego miasta, zwłaszcza, że pozostałe odcinki wzdłuż al. Zwycięstwa w Gdyni wyglądają stosunkowo dobrze. Efekt, jak chodzi o odczucia wizualne oraz komfort jazdy, po przekroczeniu granicy Sopot-Gdynia jest zdecydowanie negatywny.

W Orłowie wprowadzona w lipcu zostaje strefa płatnego parkowania, która przyniesie spore dochody. Warto by było, aby pozostały one w dzielnicy Orłowo (choć nie ma takiego ustawowego obowiązku). Remont tak reprezentacyjnej drogi dla rowerów, z której korzysta duża liczba osób, byłaby dobrze przyjętym początkiem zauważalnych zmian w naszej dzielnicy, ukierunkowanych na wsparcie alternatywnego wobec samochodów transportu.

W związku z tym prosimy o podjęte tego tematu na Kolegium Prezydenta Gdyni oraz o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Załącznik:
Karta poparcia Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia im. Tomasza Milewskiego


Aktualizacja: 9 sierpnia 2021 r. 

Nasza petycja negatywnie rozpatrzona

W zeszłym tygodniu przyszła do nas decyzja jednoznacznie odmowna, w której argumentowano niepodjęcie remontu brakiem środków finansowych. 

Oprócz złej informacji dla rowerzystów jest to także dla nas jednoznaczna odpowiedź negatywna na to, że miastu wcale nie zależy na pozostawieniu dochodów z spp w Orłowie i przeznaczeniu ich na proekologiczny transport. Wielka szkoda i wielki zawód ale dla nas żadne zaskoczenie.

Jedyną dobrą informacją natomiast jest przekazany nam zamiar remontu fragmentu al. Zwycięstwa.

„Planowana jest przebudowa al. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Bernadowską w kierunku parkingu na wysokości pomnika kierunek centrum, która polegać ma na zawężeniu istniejącej jezdni na rzecz zieleńca i zaprojektowaniu dodatkowych miejsc postojowych na wysokości parkingu. Powyższe może zmienić na tej wysokości istniejący przebieg ścieżki rowerowej.”

Szkoda jednak, że inwestując w komunikację samochodową w Orłowie zamiast ponaprawiać ulice w obrębie SPP (które nieraz są w fatalnym stanie) wykłada się pieniądze na pozastrefowy parking, który jest w stosunkowo dobrym stanie. Nie wiemy także na ile remont nawierzchni al. Zwycięstwa będzie polegał na położeniu nowej nawierzchni a na ile na jej zwężeniu.

,

Nasze Orłowo