Pierwsze wydanie gazety „Gdynia Plus”

Być może niedawno trawiło do waszych skrzynek, teraz jest dostępne także on-line.