Wszystkich Świętych 2020 na Kolibkach

W tym roku z powodu pandemii nie odbyła się tradycyjna procesja na cmentarzu na Kolibkach w Gdyni organizowana w ubiegłych latach przez orłowską parafię.

Mimo to rodziny spoczywających tu ludzi jak i przedstawiciele naszego stowarzyszenia odwiedzili zabytkową nekropolię. Było to możliwe, ponieważ cmentarz ten oficjalnie jest pasem drogowym, a nie cmentarzem, zatem nie został w tym roku zamknięty. Dzięki temu znicze mogły zapłonąć na wielu kolibkowskich grobach. 

Podsumowanie naszych działań

1 listopada to dla nas także czas podsumowania prac na zabytkowym cmentarzu na Kolibkach w Gdyni. Pracowaliśmy tam przez cały październik i w tym roku udało się nam zrobić wyjątkowo dużo.

Pierwszą akcję zorganizowaliśmy już 12 września, następnie spotykaliśmy się we wszystkie soboty października, aby przygotować cmentarz na uroczystość Wszystkich Świętych.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, podjęliśmy trud renowacji cmentarza. Oprócz regularnego grabienia liści w zakres naszych prac weszły takie czynności jak:

 • pielenie i oczyszczanie ziemnych mogił,
 • mycie kamiennych tumb,
 • usypywanie z powrotem ziemnych grobów.

Nowe krzyże

W tym roku jednym z naszych celów, które sobie postawiliśmy, było uzupełnienie cmentarza o nowe krzyże. Każdego roku stare, drewniane krzyże nagrobne niestety gniją i się rozpadają, dlatego taka wymiana jest konieczna.

W czasie inwentaryzacji istniejących grobów naliczyliśmy się w sumie ponad 80 mogił, które wymagają nowego krzyża lub jego wymiany. Gdy zaczynaliśmy tegoroczną akcję sytuacja była bardzo zła. 

 • Bez jakiegokolwiek krzyża było aż 22 mogił.
 • Krzyży złamanych z powodu butwienia i leżących na grobach było 10.
 • Krzyży prowizorycznych (w postaci dwóch patyków bądź zbitych na szybko desek) było 31.
 • Starych krzyży cmentarnych z okresu komunizmu, których stan jest bardzo zły, było 14.

Dzięki nam te liczby systematycznie maleją! 

Do końca października udało nam się wstawić 16 nowych krzyży drewnianych. Za ich ofiarowanie dziękujemy Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, z którym jesteśmy w stałym kontakcie w tej sprawie. Liczba ta będzie rosnąć. 

Dziękujemy także anonimowym fundatorom, którzy odpowiedzi na nasz apel i chętnie ofiarowują na rzecz cmentarza nowe, metalowe krzyże.

Wciąż zachęcamy chętnych, którzy chcieliby ufundować nowe krzyże, do kontaktu z nami. 

Praca wolontariuszy 

W tegorocznej akcji uczestniczyli licznie uczniowie gdyńskich szkół podstawowych jako wolontariusze naszego stowarzyszenia. To dzięki nim w tym roku udało nam się zrobić tak wiele!

W sumie zatrudniliśmy w tym roku prawie 50 osób. Z wieloma z nich pracowali także rodzice. 

Trudne warunki

W tym roku ze względu na pandemię praca na cmentarzu była niezwykle utrudniona.

Wprowadzone limity osób, konieczność zachowania dystansu społecznego sprawiły, że nawet proste czynności, jak grabienie liści, nie wyglądały jak w ubiegłych latach.

Mimo to uważamy, że stanęliśmy na wysokości zadania.

Dobra współpraca z miastem

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych akcji skierowaliśmy do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni kilka próśb związanych z problemami, z którymi co roku borykamy się na cmentarzu.

 • Wywóz śmieci z betonowej pergoli, w której odkładane są odpady związane z akcjami porządkowania cmentarza oraz odwiedzinami grobów przez rodziny.
 • Koszenie trawy na cmentarzu, która, gdy urośnie, zasłania nierówności w gruncie, co jest niebezpieczne dla starszych ludzi odwiedzających groby. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni urzędnikom, że pozytywnie odpowiedzieli na nasze prośby!

W odpowiedzi na nasz wniosek miasto zobowiązało się regularnie kosić trawę na cmentarzu. W tym roku trawa została skoszona już trzy razy. Bardzo ułatwia to naszą pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo osób poruszających się po cmentarzu.

Udało nam się także wspólnie z urzędnikami wypracować dobrą i skuteczną metodę regularnego wywozu śmieci z cmentarza. Teraz wspólnie dbamy, aby betonowy śmietnik był w październiku opróżniany co tydzień a odpady wywożone. 

Prace będą kontynuowane 

Nasze działania będziemy kontynuować jeszcze do połowy listopada. Dla chętnych wolontariuszy przewidzieliśmy dwie akcje, sami także będzie pracować wstawiając nowe krzyże cmentarne. 

Już teraz planujemy grafik porządkowania cmentarza na wiosnę 2021. Zamierzamy pracować w marcu i kwietniu. Marcowe sprzątanie jest dla nas wyjątkowo wymowne, ponieważ zbiega się z rocznicą walk o Gdynie z 1945 r., w czasie których śmierć ponieśli mieszkańcy Orłowa i Kolibek pochowani na zabytkowym cmentarzu. 

Kolejna odsłona wolontariatu

W czasie wiosennej akcji będzie również możliwość odbycia wolontariatu przez uczniów klas VIII. Niestety, z przyczyn formalnych w tym roku wielu uczniom musieliśmy odmówić. Zapraszamy jednak na wiosnę. 

Przypominamy jednak o kilku ważnych sprawach.

 • Chęć odbycia wolontariatu należy każdorazowo zgłosić mailowo przed jego rozpoczęciem ze względu na konieczność zawarcia umowy.
 • Do wolontariatu zapraszamy uczniów, którzy ukończyli 13 rok życia. 
 • Wolontariuszy przyjmujemy tylko na pierwszych akcjach, później dołączenie z wewnętrznych przyczyn formalnych nie jest możliwe. Prosimy także o znaczenie w zgłoszeniu dnia, w którym dziecko chce rozpocząć współpracę. 

Dbamy o to, aby wolontariat odbywał się w miłej atmosferze, a uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ciekawą historią tego wyjątkowego miejsca i całej naszej dzielnicy.