Budżet obywatelski


Budżet obywatelski

Na czym polega Budżet Obywatelski?

W Gdyni od kilku lat działa Budżet Obywatelski. Polega on na tym, że każdy mieszkaniec może zgłosić przygotowany przez siebie projekt.

Następnie, w głosowaniu internetowym, wyłaniane są zwycięskie projekty. I właśnie one trafiają do realizacji.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że każda dzielnica ma określoną pulę pieniędzy. W jej obrębie przyznawane są środki dla tylu najwyżej ocenionych projektów, dla ilu starczy pieniędzy.

Niewykorzystane w danym roku środki przechodzą na następną edycję.

Od 2019 r. projekty podzielone są na małe (do 10 tys. zł.) i duże, dzięki czemu mniej kosztowne pomysły również mają szansę na realizację.

Natomiast na specjalnych warsztatach są wypracowywane projekty miejskie realizowane na terenie więcej niż jednej dzielnicy.

Czy warto się tym zainteresować?

Budżet Obywatelski w Gdyni funkcjonuje już od roku 2015, kiedy to odbyła się jego pierwsza edycja.

Od tego czasu mieszkańcy Orłowa zgłosili wiele projektów. Spośród których udało się oddać do realizacji kilka naprawdę ciekawych inwestycji. Poniżej prezentujemy ich zestawienie.

2015

 • Upiększenie terenu zielonego przy Placu Górnośląskim,
 • wykonanie progu zwalniającego przy ul. Wrocławskiej 54.

2016

 • Nie Tylko dla Orłów – Kreatywny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

2017

 • Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54,
 • montaż defibrylatorów w różnych miejscach naszej dzielnicy.

2018

 • Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim.

2019

 • Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad),
 • likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń oraz trzy projekty małe, w tym rodzinna gra terenowa.

2020

 • Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.
 • Renowacja zabytkowego okopu 2MPS na Kolibkach, Uporządkowanie i poprawa estetyki placu na końcu ul. Orłowskiej oraz Ogród Sąsiedzki przy Dzikim Sadzie. 

2021

 • Sad miejski w Orłowie przy ul. Technicznej i Inżynierskiej.
 • Punkty odpoczynku rekreacyjnego na skraju Kępy Redłowskiej wzdłuż ul. Armatorów i ul. Szyprów, Tablica informacyjna przy niemieckim schronie kierowania ogniem baterii Marine Flak, Organizacja szkółki dla psów i ich właścicieli na wybiegu przy ul. Halickiej i inne.

Tych kilka przykładów pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w Budżecie Obywatelskim.

Pozwala on dokonać zmian w swoim najbliższym otoczeniu sporządzając prostą propozycję projektu i przekonując sąsiadów, aby oddali na nią głos. 

Udział Stowarzyszenia

Edycja 2019

Zgłosiliśmy 3 projekty:
1. Plac sportów miejskich: StreetWorkout & Parkour na Wzgórzu Mew.
2. Remont chodnika przy ul. Architektów.
3. Odtworzenie historycznej rabaty z palmą przy orłowskim molo.

Żaden z projektów nie wygrał. Natomiast projekt zakładający powrót historycznej palmy przed molo został odrzucony jeszcze przed głosowaniem, gdyż urzędnicy uznali za mieszkańców, że taka rabata nie pasuje do Orłowa.

Edycja 2020

Zgłosiliśmy 2 projekty:
1. Wyjątkowy projekt zakładający renowację zabytkowego okopu 2 Morskiego Pułku Strzelców na Kolibkach.

2. Ponownie zgłosiliśmy projekt rozbudowania siłowni plenerowej naprzeciwko molo o plac sportów miejskich: StreetWorkout & Parkour.

Zaoferowaliśmy mieszkańcom mały projekt, który nawiązuje do historii naszej dzielnicy. Duży projekt powiązaliśmy ze sportem i aktywnym wypoczynkiem.

Edycja 2021

Zgłosiliśmy projekt Sadu Miejskiego przy ul. Technicznej i Inżynierskiej. Nasz projekt wygrał. O edycji 2021 można więcej przeczytać w naszym artykule

Cienie budżetu obywatelskiego w Gdyni

 

Cieniem na Budżecie Obywatelskim w Orłowie położyła się realizacja projektu z 2016 r. dotycząca budowy placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej.

Dlaczego zwycięski projekt nie został zrealizowany przez tyle lat?

Niestety, na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej doszło do nieporozumień między właścicielem terenu (szkołą), a Gdyńskim Centrum Sportu (realizującym inwestycję z ramienia miasta) na temat kształtu planowanej inwestycji.

Czy na etapie przygotowania projektu nie dochodzi już do porozumienia z administratorem terenu, w którym zgadza się on udostępnić teren pod pewną określoną koncepcję?

Otóż dochodzi.

Wobec tej konfliktowej sytuacji z przygotowywania dokumentacji projektowej zrezygnował dotychczasowy projektant.

Dlatego na początku 2019 r. Gdyńskie Centrum Sportu rozpoczęło prace związane z wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji dokumentacji projektowej. Udało się ją ukończyć w terminie.

Gdyńskie Centrum Sportu planuje zakończyć realizację tego projektu do końca 2020 r., ostatecznie został zrealizowany w 2021 r.

Nasze Orłowo