List otwarty do Prezydenta Gdyni – strefa parkowania

Przedstawiamy list otwarty mieszkańców Orłowa przesłany na ręce prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka. Jest on wyrazem naszego oburzenia i niezgody na przedmiotowe traktowanie.

Czekamy z niecierpliwością na odpowiedź. Z pewnością opublikujemy informacje na ten temat.

Przypominamy, że:


Gdynia 18 czerwca 2021

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako Mieszkańcy miasta Gdyni w proteście przeciwko sposobowi wprowadzenia strefy płatnego parkowania na obszarze dzielnicy Gdynia Orłowo, wnosimy inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu zmianę przedłożonych planów i stworzenie przestrzeni przyjaznej w pierwszym rzędzie dla mieszkańców Gdyni. Pańskie, przywołane poniżej słowa, w pełni odzwierciedlają nasze oczekiwania jako Domowników tego miasta.

Jako Domownicy, prosimy o odrzucenie projektu strefy płatnego parkowania w zaproponowanym kształcie i przyjęcie rozwiązań korzystnych dla mieszkańców. Między innymi przez rozszerzenie uprawnień Karty Mieszkańca o uprawnienie do bezpłatnego parkowania w naszym domu Gdyni, w którym mieszkamy.

Proponujemy rozwiązanie sprawdzone na świecie, bez potrzeby wymyślania nowych (tj. wyważania już otwartych) drzwi. Szczególnie dlatego, że nie pociąga ono za sobą nakładów finansowych i nie będzie obciążało budżetów domowych.

Cytując Pańskie słowa, opisujące wprowadzenie Karty Mieszkańca rozumiemy, że mamy wspólny cel:

  • Mieszkać szczęśliwie w Naszym Mieście,
  • nie obciążać naszych własnych kieszeni zbędnymi i nieuzasadnionymi wydatkami,
  • dbać w pierwszym rzędzie o Nas samych jako Domowników, a w dalszej kolejności przyjmować gości w naszych przyjaznych miejscach zamieszkania.

„Wspólnie tworzymy przyjazne miasto z otwartą przestrzenią publiczną. Miasto bez barier, z dużą liczbą miejsc do rekreacji, wypoczynku i spotkań. Miasto z dostępem do kultury i sportu dla wszystkich.

Dlatego realizujemy program Moje Miasto Gdynia, w ramach którego wprowadzamy Kartę Mieszkańca. Oferuje ona nowe możliwości. Ułatwi poruszanie się po naszym mieście i sprawi, że w Gdyni będzie się żyło jeszcze lepiej.

Zbudowaliśmy bogatą ofertę partnerów i mamy nadzieję, że podmiotów, które będą chciały dołączyć do programu oraz zaoferować ulgi i benefity, będzie coraz więcej. Ta propozycja nie jest jeszcze ostateczna.

Chcemy ją budować razem z mieszkańcami, poznając Państwa potrzeby i zainteresowania. Wierzę, że Państwo – dumni ze swojego miasta gdynianie – poczują się docenieni, a Karta Mieszkańca będzie Was stale zaskakiwać nowymi ofertami.

Prezydent Wojciech Szczurek”

Ta nowa inicjatywa z pewnością spotka się z przychylnością Gdynian.

Mieszkańcy Gdyni reprezentowani przez:
Ewa Czentorycka,
Piotr Czajkowski,
Andrzej Górski


Czytaj więcej

  • Jak głosowali mieszkańcy Orłowa w 2024 r.?

    Dwójka popieranych przez nas mieszkańców Orłowa wygrało wybory samorządowe w Gdyni w 2024 r. Aleksandra Kosiorek została prezydentką Gdyni a Dawid Biernacik z naszego stowarzyszenia uzyskał mandat radnego.

  • Tereny zielone zamiast zabudowy w miejsce “Maxima” – podpisz petycję!

    Stowarzyszenie Nasze Orłowo przygotowało petycję do nowej, wybranej po kwietniowych wyborach, Rady Miasta Gdyni, aby przystąpiła do zmian w planie miejscowych dla terenów po “Maximie”, w sposób wykluczający nową zabudowę.

Nasze Orłowo