Działalność Stowarzyszenia


Nasze Orłowo działa w sprawach ważnych dla dzielnicy.

Jesteśmy w kontakcie z instytucjami miejskimi, takimi jak Zarząd Dróg i Zieleni. Realizujemy nasze cele tam, gdzie możliwy jest dialog.

Wymienione poniżej działania nie są zamkniętym katalogiem.

To, ile osiągniemy zależy również od Twojego zaangażowania! Zachęcamy Cię do czynnego włączania się w naszą działalność.

Rada Dzielnicy

Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali się także włączyć w działania władzy samorządowej jako radni dzielnicy.

Jest to podstawowa komórka władzy samorządowej, dla Orłowa. Dlatego aktywny udział w jej pracach jest dla nas priorytetem.

Chcemy w ten sposób jeszcze pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i skuteczniej decydować o losie naszej małej ojczyzny.

Nasi radni są doświadczonymi społecznikami

Chętnie pomagają w sprawach związanych z inwestycjami w dzielnicy, planowaniem przestrzennym, czy niechcianymi inwestycjami w sąsiedztwie.

Za ich pośrednictwem możecie państwo przekazać swoje pomysły i problemy pod obrady Rady Dzielnicy oraz do naszego stowarzyszenia.

Polityka planistyczna

Reprezentujemy głos mieszkańców przez składanie uwag do projektów:

  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz
  • Studium zagospodarowania (wytyczne dotyczące norm zabudowy w Orłowie, niezwykle często ignorowane przez Urząd Miasta).

Postulaty mieszkańców Orłowa są odrzucane przez Urząd Miasta!

Urzędnicy miejscy czują, że nie mają po drugiej stronie silnego partnera i nie słuchają głosu mieszkańców.

Tymczasem toczą się sprawy najważniejsze dla wizerunku i funkcjonowania dzielnicy, np.:

  • działka po Maximie,
  • Sanatorium “Zdrowie”,
  • demolowanie naszej „dzielnicy-ogrodu” przez przerośnięte budynki wielorodzinne i wynikająca z tego pilna kwestia planowania przestrzennego dla naszej dzielnicy.

Uważamy, że objęcie całego Orłowa MPZP jest priorytetowe

Miasto odrzucając nasze uwagi do Studium odnośnie objęcia całego Orłowa MPZP, stwierdziło, że nasza dzielnica posiada niewielkie rezerwy przeznaczone pod zabudowę i uporządkowaną strukturę przestrzenną.

Nie zauważono jednak, że (podobnie jak w przypadku działek przy ul. Technicznej), próbuje się tą uporządkowaną strukturę systematycznie niszczyć.

Dzieje się to przez zastępowanie dawnej zabudowy (domy jednorodzinne) nową. Deweloperzy demolują charakter Orłowa poprzez stawianie wielomieszkaniowych bloków w ciasnych uliczkach. W miejscach gdzie taka zabudowa rujnuje krajobraz i sąsiedztwo.

Dzielnica nie musi mieć dużych „wolnych” rezerw, aby być miejscem zainteresowania inwestorów!

Uporządkowanie parkowania w Orłowie nadmorskim

W tym roku wypracowaliśmy konkretne propozycje na odkorkowanie nadmorskiej części Orłowa.

  1. Wprowadzenie strefy zamieszkania na wąskim gardle ul. Spacerowej (pomiędzy ul. Heidricha, a parkingiem), aby dać pierwszeństwo pieszym i zniechęcić kierowców do szukania tam „miejsc” na trawniku. Pomóc w tym może też propozycja jednokierunkowego ruchu pomiędzy parkingiem a ul. Zapotoczną.
  2. Wyznaczenie miejsc parkingowych po jednej stronie ul. Przebendowskich i ustawienie zakazu parkowania po drugiej stronie na odcinku pomiędzy ul. Plażową a ul. Zegarskiego.

Są to konkretne rozwiązania, które mogą zapoczątkować dobre zmiany w naszej dzielnicy.

Strefa płatnego parkowania

Miasto Gdynia zamiast wysłuchać głosu mieszkańców i odpowiedzieć na ich realne potrzeby wprowadziło bez konsultacji strefę płatnego parkowania, która zamiast rozwiązać nasze problemy tylko w większości utrudnia życie. Miasto z nikim nie skonsultowało przyjętych rozwiązań, choć wnioskowaliśmy o to już w 2020 r.

Nasze stowarzyszenie podjęło konkretne działania w celu dostosowania strefy do potrzeb mieszkańców jednak bezskutecznie.

Cmentarz na Kolibkach i nie tylko…

Od wiosny 2019 r. organizujemy cykliczne akcje porządkowania zabytkowego Cmentarza na Kolibkach oraz organizujemy wolontariat dla uczniów klas VIII wiosną i jesienią.

Współpracujemy z aktywistami, którzy już wcześniej troszczyli się o to miejsce. Wierzymy, że razem uda się nam przywrócić dawny charakter temu miejscu.

We wrześniu 2019 r. otrzymaliśmy od Prezydenta Gdyni pozwolenie na prowadzenie

  • prac porządkowych na cmentarzu w Kolibkach oraz
  • prowadzenie prostych prac przy renowacji nagrobków i samego cmentarza.

Ustawianie nowych krzyży, czy konserwacja tych istniejących stała się możliwa.

W ramach troski o same Kolibki zorganizowaliśmy także akcję sprzątania terenu parku przyległego do pomnika 2MPS. W 2020 r. zgłosiliśmy także w Budżecie Obywatelskim projekt renowacji okopów, w której walczyli żołnierze tej jednostki w 1939 r. Projekt wygrał.

W 2021 r. opieką objęliśmy także protestancki cmentarz na Górze Donas w Gdyni.

Prowadzone przez nas akcje opisujemy na naszej strony w cyklicznych artykułach.

Gdzie działamy?

O najważniejszych naszych działaniach piszemy na naszej stronie, chociaż w praktyce jest ich znacznie więcej. Poniższa mapa przedstawia najważniejsze elementy naszego zaangażowania.

Klikaj w znaczniki i czytaj artykuły na naszej stronie!

Nasze Orłowo